Priser

Synsundersøkelse kr 890,-

Synsundersøkelse barn kr 690,- ( Nav refusjon) 

Synsundersøkelse student kr 790,- 

Nytilpasning av kontaktlinser kr  1290,-

Kontaktlinsekontroll kr 690,-

Nytilpasning av spesiallinser kr 3000,-

( keratokonus, nattlinser, filter-linser, hard- linser)

Finansiering:

Hos Briller & Iris kan du dele opp din kostnad  i 10 mndr. helt uten renter og gebyrer (Ressursbank).

Kvalitet, service og design.
Din lokale optiker.
Åpningstider
Kontakt