Synstest

En grundig undersøkelse er viktig

Synstesten

Når optikeren gjør en synstest, sjekkes det at dine øyne har de beste forutsetninger for et velfungerende syn. En  innledende samtale og undersøkelse av synet ditt er viktig for at optikeren skal kunne tilpasse synstesten best mulig til dine behov. 

Det er viktig for optikeren å vite hvordan det står til med din helse,  om du bruker medisiner og om det er kjente øyesykdommer i familien.

Øyets bevegelsesmuskulatur, fokuseringsevne  og nerveimpulser testes i tillegg til:

  • styrkebestemmelse og samsyn
  • kontroll av sidesynet
  • kontroll av trykket i øyet
  • Undersøkelse av øyets fremre og bakre del med spaltelampe. (hornhinne, iris, oljeproduserende kjertler, synsnerve og skarpsynsområde.)
 •  

Alle optikere er underlagt taushetsplikt.

Øyehelse

Briller & Iris legger mye stolthet i å holde oss oppdatert på fagkunnskap, både øyehelse og produktkunnskap. 

Godt syn og god øyehelse er ekstremt viktig, øynene står for 80 prosent av sanseinntrykkene våre.  

En synstest kan avdekke mye mer enn hvilken styrke du skal ha i brilleglassene eller kontaktlinsene dine. Optikere kan også oppdage øyesykdommer på et tidlig stadium og se tegn på blant annet diabetes og høyt blodtrykk.

Optikere har ikke lov til å sette diagnoser, og oppdager vi noe som avviker fra normalen skal vi henvise til målrettet spesialist for oppfølgning ( øyelege, fastlege, nevrolog..).

Informasjon etter behandling hos øyelegen vil bli sendt til henvisende behandler, enten optiker eller fastlege av noen øyelege, men i Kristiansand må pasienten oftest be om å få med epikrise til optiker.

Syn hos barn og unge

Synet kan være hovedgrunnen til redusert lese og innlæringsevner hos barn. Har ditt barn nedsatt syn, vil det måtte anstrenge øynene for å kunne følge med. Godt og komfortabelt syn gjør det lettere for ditt barn å konsentrere seg. Vi anbefaler at barn tar en synstest i forbindelse med skolestart.  Dette for å være sikker på at ditt barn har de beste forutsetninger på skole og i lek, og for å unngå unødig strev på skolen som kan komme fra synet.

Forskning viser at barn som sitter mye foran skjerm eller bruker synet mye på nært hold, har opptil 3 ganger høyere risiko for å bli nærsynt.

Langsynthet / hypermetropi:

De fleste norske barn med synsfeil er langsynte. Det litt mer utfordrende å oppdage at ditt barn er langsynt enn nærsynt. Langsynte barn ser ofte godt, men har problemer med å holde skarpheten over tid, spesielt på nært hold, altså ved lesing, tegning, skjerm etc. Ved konsentrasjonsproblemer, hodepine, unnviking av aktiviteter på nær, tåkesyn på avstand etter mye skjerm, lekser og andre aktiviteter på nær kan være tegn på langsynthet.

Symptomer på dårlig syn hos barn

 • Hodepine
 • Trøtt i/rundt  øynene
 • Lukker eller holder over det ene øyet
 • Sliter med konsentrasjonen
 • Unngår nærarbeid som lesing, skriving, nettbrett
 • Myser og eller sitter med rynket panne
 • Holder bøker, eller nettbrett nærme ansiktet
 • Bytter om på bokstaver, ord eller hele linjer ved lesing
 • Hopper over linjer i tekster
 • Vanskelig for å huske det som er blitt lest.
 • Vanskeligheter med å henge med i timen
 • Dunker seg ofte og eller snubler mye. 
 • Ser uklart på nært hold eller avstand

 

Synstest for kontaktlinser

Optikere hos Briller & Iris kan tilpasse alle typer av kontaktlinser, til nærsynte, langsynte, for skjeve hornhinner, til Keratokonus pasienter, til unormalt lysfølsomme og/eller tørre øyne. 

Optikeren finner de linsene som passer best for dine øyne og dine behov ved hjelp av topografisk måling ( målinger av hornhinnen) og en vanlig synsundersøkelse.

Kontaktlinser kan gi en større frihet for deg som ikke liker å bruker briller hver dag og kan være et godt supplement til briller om du liker å være  aktiv. Ved noen hornhinne tilstander som bla Keratokonus, kan kontaktlinser være det hjelpemiddelet som gjør at man får normalt godt syn.

Kvalitet, service og design.
Din lokale optiker.
Åpningstider
Kontakt